การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คงจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน  การได้เป็นนายตัวเองนั่นคือที่สุดของชีวิต เพราะความเบื่อจากการเป็นลูกน้อง และอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เราไม่มีอิสระและเสรีในการทำงาน ทำให้ในบางครั้งรู้สึกหดหู่และไม่อยากจะทำงานต่อ แถมงานนั้นเยอะเท่าภูเขา และเงินที่ได้นั้นน้อยนิดไม่ขยับเอาเสียเลย ทำให้หลายๆ คน หางานเสริม หรือสร้างธุรกิจเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง แต่หลายคนที่ว่าน้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์ ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงทุนยังน้อย ก็ค่อนข้างเสี่ยงที่จะเริ่มต้น ข้อจำกัดข้างต้นทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกทางเลือกธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะการซื้อแฟรนไชส์เป็นอีกวิธีหนึ่งของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพราะสามารถบริหารจัดการได้ทันที มีทีมงานแนะนำ แม้ยังไม่มีความรู้ด้านธุรกิจมากเท่าที่ควร ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่สำเร็จรูป มีระบบการบริหารจัดการที่แน่นอน ทำให้มีโอกาสสำเร็จมากกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยตนเอง แต่ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์นั้นมีเรื่องที่ควรจะรู้ก่อนเริ่มทำ ดังนี้

รู้เรื่องธุรกิจแฟรนไชส์

ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ จะต้องรู้จักกับสองคำนี้คือ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) คือ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่คิดค้น และเซ็ตออกมาเป็นระบบ และแฟรนไชส์ซี (Franchisee) คือ ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาบริหารเอง ที่ได้รับการอนุญาตจากแฟรนไชส์ซอร์แล้ว โดยรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์คือ แฟรนไชส์ซอร์จะต้องถ่ายทอดวิทยาการ การทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่แฟรนไชส์ซีอย่างใกล้ชิด และแฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อการค้าด้วย

รู้ตนเองว่าอยากจะทำอะไร

ความอยาก ความชอบเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นอย่างยั่งยืน เบื่อยาก ในการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน หากเราทบทวนและถามตัวเองว่าชอบหรืออยากทำสิ่งใด และลงทุนเพื่อซื้อแฟรนไชส์นั้นมา จะทำให้เรารู้สึกสนุก และอยากทำอยู่เสมอ เมื่อเราได้ทำธุรกิจที่ชอบแล้ว จะทำให้เราทำธุรกิจออกมาได้ดี และมีโอกาสในการประสบความสำเร็จสูง

ประเมินตนเองว่าจะสามารถทำธุรกิจได้หรือไม่

เมื่อได้เรียนรู้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราต้องการซื้ออย่างละเอียด และเข้าใจแล้ว จะต้องตระหนักและทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่า จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งความพร้อมทางการเงิน ความสามารถ ใจรักการทำธุรกิจ นอกจากการประเมินตัวเองแล้ว เราต้องตั้งเป้าหมายของธุรกิจที่เราจะทำ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่อปีที่คาดหวังไว้ หรือรายได้ต่อเดือนที่เราจะได้รับ ซึ่งการตั้งเป้าหมายของธุรกิจ จะทำให้เรามีความพยายามในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น

                เมื่อรู้และเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ข้อข้างต้นแล้ว ก็สามารถมองหาทำเลที่เหมาะสม และเริ่มทำธุรกิจได้ แต่การทำแฟรนไชส์นั้น ผู้ลงทุนซื้อจะต้องดูว่าโอกาสของแฟรนไชส์นั้นๆ เป็นอย่างไร เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับความนิยมในวงกว้าง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาวต่อเนื่องหรือไม่ และหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ คือความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ดูแลและใส่ใจแบรนด์ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้ว