ในปัจจุบันนี้เรื่องของโซเชียลมีเดียในสังคมเรานั้นเป็นเรื่องที่เราเองควรที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากแล้วที่สำคัญเราเองก็ควรที่จะเสพข่าวอย่างมีสติไปด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย อะไรที่เราคิดว่าควรที่จะใส่ใจและให้ความสนใจก็ควรที่จะทำเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลย                 ทุกๆเรื่องราวนั้น สังคมในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องระวังตัวให้มากๆเพราะว่ามีการเกิดโรคระบาดขึ้นมาจึงทำให้ทุกภาคส่วนนั้นมีความวุ่นวายกันไปหมด ทั้งนี้ก็ย่อมเกิดจากการปล่อยปะละเลยของพวกคนที่มีอำนาจอันนี้เลยจึงเป็นเหตุที่ทำให้คนในสังคมนั้นย่อมอยากที่จะเสพข่าวกันอย่างมากมาย ในสังคมตอนนี้นับวันก็มีเรื่องแย่ๆกันมากมายเลย เราเองจึงควรที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญไม่ควรที่จะมองข้ามกันอีกด้วย และในทุกๆวันนั้นเรื่องของสังคมโซเชียลนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้อีกเช่นกัน ไม่ว่าข่าวสังคมจะออกมาแบบไหนการที่เสพข่าวอย่างมีสตินั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเราเองอย่างมากที่สุดด้วย                 เราเองควรที่จะตามให้ทันว่าในตอนนี้มีข่าวอะไรที่ทำให้เราสนใจแล้วเราก็สามารถที่จะกลั่นกรองจากข่าวออกมาว่าข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไร ทุกๆอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองควรที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องของสื่อสังคมให้มากๆเพราะการที่เราฟังข่าวอย่างไม่มีสตินั้นก็จะทำให้เราเองเป็นคนที่แย่หรือเป็นคนที่ไม่มีสติเลยก็เป็นได้เช่นกัน                 การฟังข่าวนั้นในตอนนี้มีแหล่งข่าวที่มากมายด้วยกันเราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ให้การเรียนรู้ในเรื่องของข่าวให้มากๆว่าข่าวนั้นมีมูลความจริงอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดอย่างมากที่สุดอีกด้วย เราก็จะได้เป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตอีกด้วยเพราะการที่เราฟังข่าวก็เพื่อช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตในความเป็นอยู่ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วย                 ในตอนนี้เรื่องของข่าวนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสนใจให้มากๆการฟังข่าวหรือดูข่าวนั้นก็เพื่อที่จะทำให้ตนเองได้ระวังตัวในชีวิตของเรามากขึ้นไปกว่าเดิมอีก เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสนใจให้มากที่สุดเพื่อตัวของเราเองเพื่อเราจะได้ป้องกันในการดำรงชีวิตของเราให้มีส่วนที่ดีขึ้นมากกว่านี้ด้วย

Continue Reading...